Prosjektleder
Har du behov for en prosjektleder som kan:
 • utarbeide prosjektplaner, aktivitetsplaner og gjennomføringsplaner
 • sørge for dokumentasjon og rapporter til styringsgruppa og delta i styringsgruppas møter
 • holde berørte ledere og andre samarbeidspartnere orientert
 • sørge for framdrift i prosjektet og iverksetting av tiltak
 • utøve daglig arbeidsledelse ovenfor prosjektgruppene
 • oppfølge planer og tiltak
 • trekke konklusjoner og avgi innstilling til styringsgruppa
 • initiere og koordinere nye tiltak, kartlegge behov og foreta justeringer
 • inspirere og motivere prosjektdeltagere når det er naturlig
 • yte service, råd og veiledning for prosjektdeltagere når det er naturlig
 • ha en helhetlig oversikt over prosjektet til enhver tid
 • skrive sluttrapport

Testleder
Har du behov for en testleder som er systematisk og resultatbevisst og stiller store krav både til seg selv og andre? Og i tillegg har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt kapasitet til å håndtere stramme tidsplaner i et hektisk miljø?

Rådgiver
Har du behov for en rådgiver ifbm. forvaltning og organisering av IT-funksjoner, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, forhandlinger, være kundens rådgiver overfor IT-leverandører i implementerings- og integrasjonsprosjekter? Har du behov for en rådgiver som kan kombinere IT-kompetanse med forretningsforståelse og bransjekunnskap for verdiøkende prosjekter for dine kunder?

Business Process Management
Hva kan Icon Consult tilføre din organisasjon med BPM?
 • Automatisere og administrer rutiner og prosesser i et system
 • Korte ned på beslutningssyklusene
 • Utvikle samarbeid og effektivitet på tvers av organisasjonen
 • Øke synligheten og ansvaret i prosessene
 • Redusere feil og misforståelser
 • Monitorere og måle ytelsen
 • Redusere kostnader